ساختمان های نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد 3D

ساختمان هاى نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد ساندویچى سقف و دیوار، شامل لایه میانى پلى استایرن و بتن پاششى   ساختمان های نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد ساندویچی سقف و دیوار، شامل لایه میانی پلی استایرن و بتن پاششى، بنا به ملاحظات لرزه اى، انرژى، حریق و آکوستیک براى ساختمان هاى تا ۲ اطلاعت بیشتر دربارهساختمان های نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد 3D[…]

پانل های 3D متال

مزایای استفاده از پانل های 3D متال در انبوه سازی ساختمان 1- سبکی دیوارهای ساخته شده از 3D متال در مقایسه با دیگر مصالح . 2- سرعت حمل و نقل و سهولت بالا کشیدن پانل ها در ارتفاع . 3- مقاومت زیاد در برابر نیروهای برشی ناشی از زلزله . 4- عایق در برابر حرارت اطلاعت بیشتر دربارهپانل های 3D متال[…]