اضافه بنا مهندس موحدی شهر قدس

اطلاعات Project

  • تاریخ ساخت و ساز

    تیر 1392

  • موضوع

    اضافه اشکوب(طبقه)با LSF

عنوان دلخواه شما


این اضافه بنا در سال 1392 در شهر قدس خیابان صنعت و بر روی ساختمان قدیمی دفتر شرکت موحد صنعت با کاربری اداری در مدت 25 روز احداث و اجرا گردیده است