مراحل اجرای سازه ال اس اف LSF

اجرای سازه ال اس اف LSF ارائه ی تمامی مواد، نیروی کار، تجهیزات و خدمات عقد قرارداد و تجارت همراه با پیمانکاران متخصص مختلف تقاضا برای مساعدت و یا درخواست برای مجوز در روند ساخت و ساز برنامه نظارت و جریان نقدی ثبت دقیق گزارشات حصول اطمینان از محل پروژه امن و مطمئن     اطلاعت بیشتر دربارهمراحل اجرای سازه ال اس اف LSF[…]

مجری تخصصی سازه های فلزی سبک ال اس اف

کدام مقاوم تراست؛ سازه فلزی یا سازه بتنی؟

کدام مقاوم تراست؛ سازه فلزی یا سازه بتنی؟ در ده سال گذشته استفاده از سازه های بتنی نسبت به سازه های فلزی 70 درصد رشد داشته اما هیچ کدام دلیل بر مقاوم بودن سازه ای بر سازه دیگر نیست بلکه در استفاده از سازه ها طراحی مناسب و نحوه اجرا مهم است. در دهه 70 اطلاعت بیشتر دربارهکدام مقاوم تراست؛ سازه فلزی یا سازه بتنی؟[…]

مجری تخصصی سازه های فلزی سبک ال اس اف

فرآیند طراحی و ساخت سازه های سبک ال اس اف (LSF)

فرآیند طراحی و ساخت سازه های سبک ال اس اف (LSF) فرآیند طراحی و ساخت سازه های سبک ال اس اف (LSF) برای دیوارها و کف ساختمان، از تکنیک ها و رویکرد های صنعت خودرو سازی تبعیت می کند. در فرآیند طراحی و ساخت سازه های سبک ال اس اف (LSF)، بهینه سازی حرف اول اطلاعت بیشتر دربارهفرآیند طراحی و ساخت سازه های سبک ال اس اف (LSF)[…]

مجری تخصصی سازه های فلزی سبک ال اس اف

مشخصات فنی ساختمان پایه با سازه LSF

1- طراحی و محاسبات سازه قاب فلزی سبک LSF 2- تهیه و اجرای فونداسیون به صورت پی نواری طبق دفترچه محاسبات 3- فروش و نصب سازه از نوع قاب فلزی سبک LSF طبق دفترچه محاسبات 4- فروش و نصب سقف نهایی از نوع شیب دار با ورق گالوانیزه طرح ذوزنقه با رنگ کوره ای به اطلاعت بیشتر دربارهمشخصات فنی ساختمان پایه با سازه LSF[…]