اضافه بنا اداره کل مخابرات ایران

این ساختمان  واقع در ادراه مخابرات ایران خیابان سردرا جنگل در طبقه 6با کاربری نمازخانه  به مساحت 650 متر مربع در سال 91 احداث شده و در زمان 45 روز احداث و تحویل گردیده است

اضافه اشکوب(طبقه) مسکونی آقای نیکچه پونک

اضافه بنا منزل مسکونی آقای نیکچه در پونک


این ساختمان با زیر بنای 110 متر مربع با کاربری مسکونی در طبقه سوم توسط شرکت پیام دشت پارس در سال 1389 در منطقه پونک خیابان پارک ساخته شده است و سازه آن lsf میباشد و در مدت 45 روز تکمیل و تحویل گردیده است

LSF

اضافه اشکوب بهزیستی شهر ری

اضافه بنا اداره بهزیستی شهر ری


این پروزه در سال89 در ادراه بهزیستی شهر ری میدان هادی ساعی با کاربری ادراری اجراشده و در مدت 30 روز تکمیل و تحویل گردیده است

 

طراح مجری اضافه بنا LSF

اضافه بنا مهندس موحدی شهر قدس

عنوان دلخواه شما


این اضافه بنا در سال 1392 در شهر قدس خیابان صنعت و بر روی ساختمان قدیمی دفتر شرکت موحد صنعت با کاربری اداری در مدت 25 روز احداث و اجرا گردیده است