اضافه اشکوب بهزیستی شهر ری

اطلاعات Project

  • تاریخ ساخت و ساز

    اردیبهشت 1389

  • موضوع

    اضافه اشکوب(طبقه)با lsf

اضافه بنا اداره بهزیستی شهر ری


این پروزه در سال89 در ادراه بهزیستی شهر ری میدان هادی ساعی با کاربری ادراری اجراشده و در مدت 30 روز تکمیل و تحویل گردیده است