اضافه بنا اداره کل مخابرات ایران

اطلاعات Project

  • تاریخ ساخت و ساز

    اسفند1391

  • موضوع

    اضافه اشکوب(طبقه)با lsf

این ساختمان  واقع در ادراه مخابرات ایران خیابان سردرا جنگل در طبقه 6با کاربری نمازخانه  به مساحت 650 متر مربع در سال 91 احداث شده و در زمان 45 روز احداث و تحویل گردیده است